En del ydelser er ikke dækket af sygesikringen. Du skal betale for sygemeldinger, attester, nogle vaccinationer og diverse lægeerklæringer, som ikke betales af forsikringsselskaber.

Er der ikke en aftale med sygesikringen angående attesten er det muligt at vi ikke er forpligtede til at lave den, og dermed kan vi afvise at gøre det.

Ønsker et forsikringsselskab attest, som der ikke er aftalt fast takst for via attestudvalget afregnes pris efter tidsforbrug; 1200kr (eks moms) pr påbegyndt halve time, og evt yderligere udgifter i forbindelse blodprøver etc lægges oven i denne pris. Det samme gælder ved diverse private attester.

Endvidere kan vi nævne priser på flg. ydelser:

Ansøgning om enkelttilskud: kr. 200,-
Køb af kobberspiral ved oplægning: kr. 350,-
Graviditetstest efter eget ønske: kr. 100,-
Attester:  
Motorattest: kr. 700,-
Attest ved afbestilling af rejse: kr. 1000,-
Mulighedserklæring: kr. 700,-
Frihåndsattest ved sygdom: kr. 1000,-
Frihåndsattest ved sygdom, ved forevisning af gyldigt studiekort: kr. 700,-
Attest til forsikring, hvor der ikke centralt er aftalt honorar kr. 1500,- pr påbegyndt halv time
High-school attest eller anden frihåndsattest: kr. 1500,- pr påbegyndt halv time
Vaccinationer):  
Influenzavaccination af selvbetalere: kr. 250,-
Influenzavaccination af patienter som har ret til gratis vaccine: gratis
Varicella (skoldkopper):

kr. 710,-

DiTe booster (stivkrampevaccination): kr. 250,-
Rejsevaccinationskonsultation: kr. 500,-
Rejsevaccination uden forudgående rejsevaccinationskonsultation: kr. 650,-
Rejsevaccination, første person i familien, ved forudgående rejsevaccinationskonsultation: kr. 150,-
Rejsevaccination, følgende personer i samme familie (tid lige efter hinanden): kr. 75,-

Alle priser er inkl. moms

Ring eller skriv, hvis du ønsker oplysning om priser på andre vaccinationer eller ydelser.