Regler for smertestillende og beroligende medicin ved kørsel

Der er kommet tiltagende fokus på trafik og lægemidler. Der er større og større evidens (bevisbyrde) for, at både velkendte lægemidler som de stærke smertestillende midler og benzodiazepiner er af betydning for evnen til at kunne færdes sikkert i trafikken, samt at en række andre lægemidler kan være af betydning. En række lægemidler er mærket med advarselstrekant, men det giver ikke altid en entydig vejledning til lægen.

Disse regler er bestemt af sundhedsstyrelsen. De gælder for alle motoriserede køretøjer, inklusive trehjulede handicapscootere.

Her følger tre tabeller med forskellige lægemidler. Hvis du tager et eller flere af disse lægemidler, da spørg din læge om du stadig må køre bil. Hvis ikke du spørger, skal du antage at det må du ikke.

Stofnavn (og handelsenavn) Undtagelser, hvor man godt må køre bil
Codein (Kodein, Kodipar, Fortamol) Ved mindre end 10mg codein indtagelse dgl
Fentanyl Plaster
Hydromorfon (Palladon) Depotpræparater
Morfin Depotpræparater
Oxycodon (Oxynorm) Depotpræparater
Tramadol (Dolol, Nobligan, Mandolgin) Depotpræparater
Ketobemidon (Ketogan), Pethidin og Nicomorphin (Vilan) Ingen undtagelser
Generisk navn Absolut maksimal døgndosis for at kunne føre bil/få fornyet kørekort
Buprenofrin resoribletter Ingen maksimaldosis (vurderes individuelt ved vejledende køreprøve)
Fentanylplaster 100 mikrogram/time
Hydromorphon depotpræparat 32 mg
Metadon 120 mg
Morfin depotpræparat 360 mg
Oxycodon depotpræparat 110 mg
Tramadol depotpræparat 400 mg
Generisk navn Halveringstid (timer) Ækvieffektiv dosis (mg) Maks. døgndosis for anbefaling af kørekort (mg)
Lormetazepam 10 1 1
Oxazepam 10 15 30
Triazolam 3 0,125 0,125
Zaleplon 1-2 10 10
Zolpidem 2 10 10
Zopiclon 5 7,5 7,5
Alprazolam 12 0,5 0*
Bromazepam 15 3 0*
Chlordiazepoxid 72 10 0*
Clobazam 40 10 0*
Diazepam 72 5 0*
Flunitrazepam 24 0,5 0*
Lorazepam 12 1 0*
Nitrazepam 24 5 0*
Clonazepam 40 0,5 0*

De med * markerede præparater i tabel 3 medfører kørselsforbud så længe de tages og indtil de er helt ude af kroppen igen. Tal med lægen.