Recepter og genbestilling af medicin

Det er muligt at ringe i hele klinikkens telefontid for receptfornyelse, eller benytte dig af elektronisk recept fornyelse via appen medicinkortet, som kan downloades i GooglePlay eller App Store. (Dog er det IKKE muligt at forny alle typer af medicin her).

I forbindelse med receptfornyelse beder vi dig venligst være opmærksom på, at en receptudskrivelse hver gang kræver en lægelig stillingtagen i forhold til om medicinen stadig er nødvendig og gavnlig for dig. Du kan derfor blive mødt af at skulle have en aftale i klinikken inden receptudskrivelse. 

Receptfornyelse af medicin udskrevet fra speciallæge eller hospital, hvor du bliver fulgt for din sygdom, skal fornyes der fra hvor du følges. 
Læs eventuelt her: retningslinier vedr. recepter i sektorovergang

Retningslinierne er lavet for patientens sikkerhed. Det er den speciallæge som følger dig for din sygdom, som har ansvaret for dig og din mediicn. 

Følges du IKKE af anden speciallæge eller på hospital, eller er du afsluttet herfra, så er det din praktiserende læge som står for receptfornyelser.

 

Recept på vanedannende medicin

Alle praktiserende læger er af Sundhedsstyrelsen pålagt særlige regler for recepter på vanedannede medicin. 
 

Patienter  som er i fast behandling med, eller skal opstartes i behandling med vanedannende medicin skal have en konsultation hver gang deres recepter skal fornyes.

Man kan typisk se at medicin er vanedannende, ved at der er en rød trekant på æsken.

Afhængighedsskabende medicin inkluderer blandt andet:

  • Dolol, Mandolgin, Nobligan, Tadol, Tradolan
  • Morfin, Contalgin, Oxycontin, Oxynorm, Oxycodone
  • Metadon, Ketogan, Fentanyl, Buprenorfin
  • Oxapax, Oxabenz, Alprox, Stesolid
  • Stilnoct, Imovane, Imoclone
  • Concerta, Medikinet, Ritalin, Motiron, Strattera
  • Gabapentin, Lyrica
  • Regenon

Medicin som ikke er vanedannende vil fortsat kunne genudskrives efter telefonisk/elektronisk kontakt.

Får du et eller flere af ovennævnte midler, så vil du fremover ikke kunne få en ny recept uden samtidigt fremmøde i klinikken. Der skal finde en konsultation sted, og denne konsultation må IKKE være en telefonkonsultation eller elektronisk konsultation. Den SKAL være med fremmøde i klinikken og kan ikke blot være i skranken. Derfor skal du bestille tid i forvejen.

Ved konsultationen kan du ikke forvente at der er tid til at tage andre emner op. Konsultationen vil primært omhandle den vanedannende medicin, herunder en snak om du er klar til ned-/udtrapning samt om der er alternativer til den vanedannende medicin.

Det gælder for hver gang der skal laves recept, og der kan kun i ganske særlige tilfælde med meget tungtvejende grunde (hvilket udelukkende er lægens vurdering) gives dispensation for det personlige fremmøde ved receptudstedelse.

Personale og læger hos Familielægerne i Hvidovre vil forsøge at begrænse det besvær reglerne måtte betyde for alle. Overordnet er hensigten dog at beskytte patienterne mod utilsigtet afhængighed af visse typer medicin.

Med venlig hilsen

Familielægerne i Hvidovre

Kilde: Retningslinierne udspringer af Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler” fra 27 december 2013.

Recepter og genbestilling af medicin

Det er muligt at ringe i hele klinikkens telefontid for receptfornyelse.

I forbindelse med receptfornyelse beder vi dig venligst være opmærksom på, at en receptudskrivelse hver gang kræver en lægelig stillingtagen i forhold til om medicinen stadig er nødvendig og gavnlig for dig. Du kan derfor blive mødt af at skulle have en aftale i klinikken inden receptudskrivelse. 

Receptfornyelse af medicin udskrevet fra speciallæge eller hospital, hvor du bliver fulgt for din sygdom, skal fornyes der fra hvor du følges. 
Læs eventuelt her: retningslinier vedr. recepter i sektorovergang


Retningslinierne er lavet for patientens sikkerhed. Det er den speciallæge som følger dig for din sygdom, som har ansvaret for dig og din mediicn. 

Følges du IKKE af anden speciallæge eller på hospital, eller er du afsluttet herfra, så er det naturligvis din praktiserende læge, som står for receptfornyelser.