Vi oplever desværre i stigende omfang, at patienter udebliver fra aftalte konsultationer. Det er frustrerende, da de således optager tider som andre patienter kunne have gjort brug af. Vi har derfor besluttet os for, med virkning fra 1 april 2023, at patienter som udebliver fra en aftalt konsultation uden at melde afbud i ordentlig tid skal betale et udeblivelseshonorar på kr 200,-

Familielægerne i Hvidovre har åbent for tilgang af nye patienter - lægeskift sker via borger.dk

Husk dit sundskort!

Sundhedskortet (tidligere sygesikringskort) er dit bevis på, at du har ret til gratis lægebehandling her i Danmark. Derfor skal du have det med, når du skal til lægen.

Hvis du glemmer dit sundhedskort vil vi bede dig huske det næste gang. Har du heller ikke sundhedskortet med næste gang du kommer, kan vi faktisk kræve privat betaling for at behandle dig, da Regionen kan nægte at betale for din lægehjælp.

Tænk på sundhedskortet som en form for "dankort". Hvis du vil handle ind hos købmanden skal du huske at betale. Hvis du ønsker at "handle" en ydelse hos din læge, så er sundhedskortet dit "dankort". Uden det, skal du have kontanterne frem.

Det står beskrevet i §42 i vores overenskomst, læs evt selv her: § 42 Legitimation

Narkotest eksempelvis i forbindelse med (gen-)erhvervelse af kørekort

Test af urin for narkoscreening er ikke en del af sygesikringens ydelser.

Er du blevet frakendt kørekort efter at være stoppet i påvirket tilstand, kan politiet kræve at du skal aflægge 6 negative (rene) urinprøver, i løbet af 6 måneder. Urinprøverne skal aflægges med en måneds interval.

Men det er IKKE sygesikringen vedkommende. Det betyder at det ikke er gratis at få det gjort, og at vi som din praktiserende læge ikke er forpligtet til at stå for det.

Da vi ikke har noget ønske om at agere kontrolinstans for politiet eller andre interessenter, har vi i Lægerne Trædrejerporten valgt at vi ikke vil påtage os opgaven.

Heldigvis er der et firma med kontor i København som netop tager sig af denne slags opgaver.

Klik på dette link for at komme til deres hjemmeside.

Rejsevaccinationer; sommer 2022

Vi tilbyder igen rejsevaccinationer.

Indledningsvist udfører vi konsultation med råd og vejledning og der lægges recept på hvilke vacciner der skal gives - denne konsultation er obligatorisk. 

Dernæst Får man tid til vaccinationer efter selv at have hentet vaccinationer på apoteket, hvor man betaler for selve vaccinationerne.

Se nærmere på prisliste.

Mvh

Familielægerne i Hvidovre 

Recept på vanedannende medicin?

Nye retningslinier for recepter på vanedannende medicin

Disse regler er alle praktiserende læger blevet pålagt af Sundhedsstyrelsen. Vi beklager det besvær det må medføre for vores patienter.

Fremover vil patienter, som er i fast eller opstartes i behandling med vanedannende medicin derfor skulle have en konsultation hver gang deres recepter for denne medicin skal fornyes.

Man kan typisk se at medicin er vanedannende, ved at der er en rød trekant på æsken.

Afhængighedsskabende medicin inkluderer blandt andet:

  • Dolol, Mandolgin, Nobligan, Tadol, Tradolan
  • Morfin, Contalgin, Oxycontin, Oxynorm, Oxycodone
  • Metadon, Ketogan, Fentanyl, Buprenorfin
  • Oxapax, Oxabenz, Alprox, Stesolid
  • Stilnoct, Imovane, Imoclone
  • Concerta, Medikinet, Ritalin, Motiron, Strattera
  • Gabapentin, Lyrica
  • Regenon

Medicin som ikke er vanedannende vil fortsat kunne genudskrives efter telefonisk/elektronisk kontakt.

Får du et eller flere af ovennævnte midler, så vil du fremover ikke kunne få en ny recept uden samtidigt fremmøde i klinikken. Der skal finde en konsultation sted, og denne konsultation må IKKE være en telefonkonsultation eller elektronisk konsultation. Den SKAL være med fremmøde i klinikken og kan ikke blot være i skranken. Derfor skal du bestille tid i forvejen.

Ved konsultationen kan du ikke forvente at der er tid til at tage andre emner op. Konsultationen vil primært omhandle den vanedannende medicin, herunder en snak om du er klar til ned-/udtrapning samt om der er alternativer til den vanedannende medicin.

Det gælder for hver gang der skal laves recept, og der kan kun i ganske særlige tilfælde med meget tungtvejende grunde (hvilket udelukkende er lægens vurdering) gives dispensation for det personlige fremmøde ved receptudstedelse.

Personale og læger hos Familielægerne i Hvidovre vil forsøge at begrænse det besvær reglerne måtte betyde for alle. Overordnet er hensigten dog at beskytte patienterne mod utilsigtet afhængighed af visse typer medicin.

Med venlig hilsen

Familielægerne i Hvidovre

Kilde: Retningslinierne udspringer af Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler” fra 27 december 2013.

Recepter og genbestilling af medicin

At udskrive en recept er desværre ikke blot en simpel ekspeditionsopgave.
En receptudskrivelse indebærer hver gang en lægelig stillingtagen til, hvorvidt medicinen stadig er nødvendig og gavner, samt om den eventuelt kan give problemer såfremt du også får anden medicin i forvejen.
Derfor kan du komme ud for, at vi afviser at lave en ny recept.

Du kan blive bedt om at bestille tid hos en af klinikkens læger, for vurdering af om du fortsat skal have medicinen.
Hvis du bliver fulgt for en sygdom ved en anden speciallæge, eventuelt på hospitalet, så vil du blive bedt om at få dem til at lave recepterne.
Det gør vi ikke for at være besværlige, men ganske simpelt fordi retningslinierne foreskriver det. Læs eventuelt her: retningslinier vedr. recepter i sektorovergang
Retningslinierne er lavet for patientens sikkerhed. Det er den speciallæge som følger patienten for en given sygdom, som har ansvaret for at patienten har medicin nok indtil næste kontrol ved samme speciallæge.

Hvis du eksempelvis har diabetes og bliver fulgt på hospitalet, så er det diabetesambulatoriets tilknyttede læger som skal lave recept på al din medicin som vedrører din diabetes.
Følges du for hjertesygdom på hjerteambulatoriet er det de dertil tilknyttede læger som skal sørge for recepter på din hjertemedicin.

Følges du IKKE af anden speciallæge eller på hospitalet, så er det naturligvis os som står for dine receptfornyelser.

Mvh

MiKaDo klinikken

Angående akuttider

Vi har KUN akuttider om formiddagen, og kun efter forudgående aftale. Det vil sige at man skal ringe om morgenen kl 8 for at blive set akut samme dag.

Møder du op i klinikken uden at have ringet først kan du blive afvist uden at blive set af læge.

Kontakter du klinikken efter sidste tid er planlagt, SKAL det være meget akut for at blive tilset samme dag. 

Man kan IKKE få en akuttid til om eftermiddagen.

Ringer man for at få en akuttid, og vi vurderer at det er akut, vil du blive tilbudt en tid samme formiddag. Du kan IKKE bestille en "akuttid" til en senere dag. Hvis det kan vente, er det ikke akut.

Dette er vores visitationsretningslinier. Vi forventer at I, som patienter tilknyttet vores klinik, respekterer dem.

Mvh

Familielægerne i Hvidovre