PRIVATE FORSIKRINGER

Hvis du har en privat sundhedsforsikring, tilbyder vi dig at hjælpe med at gøre brug af den i konkrete situationer.

Der er 2 situationer som vi handler efter.

1:
Den ene situation er den, at din læge ønsker at du får udført en bestemt undersøgelse eller behandling, herefter kaldt ‘service’.
Lægen skriver en henvisning, og hvis du så byder ind med, at du har en forsikring, så kan du få henvisningen med i hånden.

2:
Den anden situation er, at du henvender dig med et ønske om en forsikringsbetalt service, fordi du har en forsikring og er i en situation, hvor du vil gøre brug af den.
I det tilfælde skal du bede dit selskab sende en anmodning til os, som vi vil vurdere på og returnere.
Det er vigtigt at du sikrer dig, at det er dit selskab og ikke dig der skal betale honoraret for denne anmodning.
Du skal være opmærksom på, at lægen kun kan anbefale en service hvis den pågældende service ikke strider imod lægefaglig fornuft. Lægerne i klinikken kan ikke anbefale en service der risikerer at forværre din situation, som kan være forbundet med uhensigtsmæssige bivirkninger eller hvis lægen ikke føler at den faglighed bag servicen ikke er tydeligt oplyst og troværdig. Lægen kan derimod godt anerkende ønsket om en service og skrive en henvisning selvom den måske i lægens øjne virker overflødig eller unødvendig, såfremt ovenstående er opfyldt.

Hvis lægen ikke kan anerkende en service, som du ellers har besluttet dig for, at du skal have gennem din forsikring, må vi henvise til at det er en sag mellem dig og din forsikring, og foreslår at du taler med selskabets egen læge om sagen.

Alle forsikringsselskaber anerkende ovenstående fremgangsmåde og er forpligtiget til at informere deres kunder om denne procedure. Hvis der skulle opstå uenighed henvises til vores vejledning her eller selskabets læge kan kontakte os telefonisk eller på edifact yder 010332.